+32 3 454 02 67 sales@readybox.be

Transportverpakking op maat

Wat wordt bedoeld met Maritieme verzekeringen en verpakking op maat?

Een slimme verzekeringsnemer zal bij het afsluiten van een transportverzekering, “alle risico’s”  opteren voor een dekking onder de “Grote Antwerpse Polis” aangezien de verzekeraars dan zelf moeten bewijzen dat de verzekerden eventueel een zware fout gepleegd hebben.

Niettemin mag de verzekerde enkele punten niet uit het oog verliezen (zie www.TPL.BE – link……) we beperking ons in dit bestek  tot twee begrippen :

 • (i)    “eigen gebrek” (vice propre of inherent vice)
 • (ii)    “zwakke/niet-zeewaardige verpakking”

Eigen gebrek

 • De belangrijkste uitsluitingen van zijn verzekering zijn oorlogsrisico’s en fout van de verzekerde.  Lekkage, gewichtsverlies, normale gebruiksschade (ordinary wear and tear), ongeschikte verpakking en eigen gebrek worden vaak misbegrepen.
 • Eigen gebrek betreft een verborgen tekortkoming van de goederen die oorzaak zijn of bijdragen tot een waardevermindering, schade , dit is vaak van toepassing op goederen die gevoelig zijn aan temperatuurverschillen en vochtigheid.
 • Daarvoor biedt Readybox VCI aan, deze corrosiepreventie is sinds meer dan 20 jaar gebruikt in USA , wij vertegenwoordigen hier ARMOR® VCI in diverse uitvoeringen, om tegemoet te komen aan het hoger geschetste probleem.
 • Goederen die volgens onze instructies beschermd worden door VCI film/ papier zijn optimaal beschermd tegen roest. Referentie op eenvoudige aanvraag.

Zwakke / niet-zeewaardige verpakking

 • Onverpakte of onbeschermde delen kunnen niet beschermd worden tegen roest, oxidatie, vochtschade of verkleuring, en zijn uitgesloten van een verzekering.
 • Als goederen verpakt zijn met niet waterbestendige verpakking, kunnen ze evenmin beschermd worden tegen roest, oxidatie, vochtschade of verkleuring en zijn ze eveneens uitgesloten van dekking.
 • Dit betekent dat alle vochtgevoelige goederen zoals schakelborden, stuureenheden, electronische circuits, machines met electronische voeding, zeewaardig verpakt moeten worden in kisten met de beschreven technieken in het Franse kwaliteitshandboek SEI (Syndicat des Emballeurs Internationaux) zijnde type 4C of 4C –a18. Voor meer informatie rond onze maritieme verpakking verwijs ik naar het artikel van TPL dat u kunt terugvinden onder volgende link  (www.TPL.BE).
 • Readybox kan verpakking leveren met de officiële SEI attestering van hun gespecialiseerde partner, ook verpakking in de fabriek is mogelijk, om het risico om delicate goederen te vervoeren uit te sluiten.
 • Probleemoplossend en flexibel werken boeit ons. Iedere klant is uniek. Readybox ® zet alles in op een maximale bereikbaarheid (openingsuren), e-marketing, productie voor speciale vragen en just-in-time levering binnen duidelijk afspraken. De verticaal geïntegreerde fabriek laat ons toe mee te spelen met de top in de markt.
 • Kortom, u kunt altijd rekenen op READYBOX® en TPL. Hiermee creëren wij een koopervaring die het verschil maakt.
Gerelateerde producten

Readybox liggende paneelkist

Liggende industrie kist

Volhouten paneelkist, voorzien van steunbalken en/ of bodemklampen afhankelijk van het gewicht of maat.

Meer info